Tin Tức Không Phải Ai Cũng Biết

Be Ready IELTS

  • Chiến tranh lạnh (The Cold War) có nghĩa là gì?

    Sau khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, tình hình chính trị thế giới đã xảy ra một sự thay đổi rất lớn: phe tư bản chủ nghĩa phương Tây do Mỹ đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa phương Đông do Liên Xô cũ đứng đầu, vì có niềm tin chính trị khác nhau, cho nên có thái độ thù địch với nhau.

Tin Tức Có Thể Bạn Chưa Biết

Log in

create an account