Tin Tức Không Phải Ai Cũng Biết

Be Ready IELTS

  • Tại sao đàn bà phải bó chân trong xã hội phong kiến Trung Quốc?

    Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, bắt đầu từ đời nhà Tống, con gái đến sáu, bảy tuổi thì bị người lớn bẻ gập phần trước bàn chân xuống lòng bàn chân, rồi dùng băng vải bó chặt, làm cho bàn chân biến thành hình vòng cung, sau đó lại còn cố định hai bàn chân có hình dạng quái dị này, làm cho bàn chân trở nên thật nhỏ. Và tục này thịnh hành nhất là dưới hai triều Minh và Thanh.

Tin Tức Có Thể Bạn Chưa Biết

Log in

create an account