Be Ready IELTS

  • Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao sau cơn mua lại có cầu vồng?

    Cầu vồng không phải một “vật” và nó không tồn tại ở một “địa điểm” cụ thể. Đây là một hiện tượng quang học xuất hiện khi ánh sáng mặt trời và điều kiện khí quyển vừa phải — vị trí của người xem vừa thích hợp để nhìn thấy nó.

Log in

create an account