Tin Tức Không Phải Ai Cũng Biết

Be Ready IELTS

  • Tại sao lại có mưa sao Băng?

    Vào ban đêm, thường có thể nhìn thấy sao Băng trong bầu trời loé sáng lên, Khi sao Băng va chạm, cọ sát, đốt cháy rồi phát sáng với tầng khí quyển thì nó trở thành tàn tro. Nếu sao Băng tương đối lớn thì khi chưa bị đốt cháy hết, phần còn lại sẽ rơi xuống mặt đất và trở thành sao băng. Mỗi lần sao Băng rơi xuống tương đối nhiều thì được gọi là mưa sao Băng.

Tin Tức Có Thể Bạn Chưa Biết

Log in

create an account